ទំព័រដើម

បង្កើនភាពស្រស់ស្អាតនៃស្បែករបស់អ្នកឱ្យបានកាន់តែច្រើនបំផុត

“គ្លីនិកស្បែកអូរៀនថលជប៉ុន” គឺជាគ្លីនិកសម្រស់បែបវេជ្ជសាស្រ្តដំបូងគេ និងតែមួយ
គត់របស់ជប៉ុន ដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។
គ្លីនិកស្ថិតនៅទីតាំងមានភាពងាយស្រួលស្វែករក គឺនៅតាមបណ្តោយផ្លូវលេខ 63 កែងផ្លូវលេខ 252 ក្នុងខណ្ឌ ដូនពេញ។ យើងផ្តល់ជូននូវជម្រើសដ៏ច្រើនបែបសម្រាប់ការព្យាបាលបញ្ហាសម្រស់ដើម្បីឱ្យសមនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

បញ្ជីសេវាកម្ម

ប្រូម៉ូសិន

We finished opening special discount at the end of July 2020.

However we are offering a special promotion every month as shown in our Facebook and Instagram.  Don’t miss it !

ម៉ោងធ្វើការ

  • ចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃអាទិត្យ / 10ព្រឹក-8យប់
  • បិទ: រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃអង្គារ

ជួបក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើង

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH