ប្លុក / ដំណឹង

សេចក្តីប្រកាស

គ្លីនិកយើងខ្ញុំបិទក្នុងអំឡុងពេលដូចបានកំណត់ខាងក្រោម ដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញា ថ្ងៃសៅរ៍ 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា ថ្ងៃអង្គារ 2022 រយៈពេល 4 ថ្ងៃ។

បើក៖ ថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ថ្ងៃសុក្រ និងទី ២៨ ខែកញ្ញា ថ្ងៃពុធ។

បិទ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃអង្គារ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងទទួលបានសំណើកក់ទុកជាមុន និងការសាកសួររបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ពេលវេលា។

អ្នកក៏អាចផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនរបស់យើង។ យើងនឹងរីករាយក្នុងការឆ្លើយរាល់សំណួររបស់អ្នក។

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​យល់ដឹង​របស់​អ្នក។

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH