ប្លុក / ដំណឹង

សេចក្តីប្រកាស

គ្លីនិកយើងខ្ញុំបិទក្នុងអំឡុងពេលដូចបានកំណត់ខាងក្រោម ដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 13 ខែតុលា ថ្ងៃសុក្រ 2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី 15 ខែតុលា ថ្ងៃអាទិត្យ 2023 រយៈពេល 3 ថ្ងៃ។

សូមជម្រាបផងដែរថា វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនរបស់យើងមិនអាចរកបានចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា រយៈពេល ១០ ថ្ងៃ។ សូម​អភ័យ​ទោស​ចំពោះ​ការ​លំបាក​របស់​អ្នក​។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងទទួលបានសំណើកក់ទុកជាមុន និងការសាកសួររបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ពេលវេលា។

អ្នកក៏អាចផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនរបស់យើង។ យើងនឹងរីករាយក្នុងការឆ្លើយរាល់សំណួររបស់អ្នក។

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​យល់ដឹង​របស់​អ្នក។

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH