ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងមកយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមទាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើង។

គ្លីនិក ORIENTAL JAPAN SKIN

#ផ្ទះលេខ១៥៩A, ផ្លូវ.៦៣, សង្កាត់ ចត្តុមុខ, ខ័ណ្ឌ ដូនពេញ, ទីក្រុងភ្នំពេញ, ១២២០៧, ប្រទេសកម្ពុជា

ម៉ោង

បើក: ចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃអាទិត្យ / 10ព្រឹក-8យប់
បិទ: រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ- និងថ្ងៃអង្គារ

oriental.jpn@gmail.com

(+855) 023-901-003 / 092-237-137

https://oriental-japan.com

null

សូមទំនាក់ទំនងយើងតាមរយះ Line

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH