ការព្យាបាល​ & ផលិតផល

ថ្នាំព្យាបាលនិងផលិតផល

★ ការព្យាបាល / ផលិតផលដែលពេញនិយមបំផុត

shutterstock_555194569

ការព្យាបាលដោយឡាស៊ែរ

Q-switched Nd:ឡាស៊ែរ YAG

 • Carbon laser peel
 • Laser whitening / tightening / toning
 • Laser pigmentation removal

IPL (Intense Pulsed Light) & RF (Radiofrequency)

 • Laser Hair Removal (SHR mode)
 • IPL/RF facial

 

Diode laser hair removal (3 wavelengths)

 

EMSCULPT (Body contouring treatment)

 

LED therapy   

shutterstock_1071180269

ព្យួរសេរ៉ូមសាច់ស្អាត IV Drip

 • Mylan high-dose Vitamin C drip(25g)
 • Snow white drip
 • Glutathione skin lightening drip
 • Myers cocktail drip
 • Amino acids (BCAA) mix drip
 • Anti-aging premium drip
 • Japanese placenta injection
 • Energy booster drip extra
 • Energy booster shot
 • Fat-burning drip
 • High-dose glutathione IV shot
shutterstock_209683909

ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

shutterstock_306279098

ការព្យាបាលដោយចាក់ Filler

shutterstock_192320534

ការថែរទាំស្បែកបែបវេជ្ជសាស្រ្ត /ការព្យាបាល

shutterstock_109184477

ថ្នាំធ្វើអោយស្បែកស្អាតរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត

shutterstock_726264247

ផលិតផល

 • សាប៊ូ AHA Skin Peel (135g / ផលិតផលជប៉ុន)
 • ឡូសិនស្បែក Besoften Skin Lotion (50ml / ផលិតផលជប៉ុន)
 • គ្រីម 4% Hydroquinone cream (MelloDerm 7g / ផលិតផលថៃ)
 • លេការពាកំដៅថ្ងៃរបស់ជប៉ុន
 • Luscious Lips (7ml) /មុខងារធ្វើអោយបបូរមាត់រីកស្អាត
 • Botanical Retinol “Bakuchiol”oil serum
 • Miraclash 0.03% solution (3ml) / ឯកទេសបណ្តុះរោមភ្នែក
 • ថ្នាំបំប៉នសុខភាពស្បែក

ក្រោមការពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់, ដោយគ្រូពេទ្យវះកាត់កែសម្ផស្ស ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ណូណូមូរ៉ា នឹងមកពិភាក្សាបន្ថែមទៀតអំពីជំរើសនៃការព្យាបាល និងពន្យល់លំអិតអំពីបញ្ហាស្បែក។ យើងនឹងផ្តល់ អោយនូវការព្យាបាលដែលមាន ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។

ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម?

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងអ្នកដើម្បីឆ្លើយសំណួរ

  START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH