ការព្យាបាល​ & ផលិតផល

ថ្នាំព្យាបាលនិងផលិតផល

★ ការព្យាបាល / ផលិតផលដែលពេញនិយមបំផុត

shutterstock_555194569

ការព្យាបាលដោយឡាស៊ែរ

Q-switched Nd:ឡាស៊ែរ YAG

 • Carbon laser peel
 • Laser whitening / tightening / toning
 • Laser pigmentation removal

IPL (Intense Pulsed Light) & RF (Radiofrequency)

 • Laser Hair Removal
 • IPL/RF facial
shutterstock_1071180269

ព្យួរសេរ៉ូមសាច់ស្អាត IV Drip

 • High-dose Vitamin C Drip: Double (25.0g)
 • High-dose Vitamin C Drip: Regular (12.5g)
 • Glutathione Skin Lightening Drip
 • Detox Drip (High-dose Glutathione)
 • Cinderella Drip
 • Myers Cocktail Drip
 • Amino Acids (BCAA) mix Drip
 • Anti-Aging Premium Drip
 • Japanese Placenta Injection
 • Anti-Hangover Drip
 • Energy Booster Drip extra
 • Energy Booster Shot
 • Fat-burning Drip
shutterstock_306279098

ការព្យាបាលដោយចាក់ Filler

shutterstock_192320534

ការថែរទាំស្បែកបែបវេជ្ជសាស្រ្ត /ការព្យាបាល

shutterstock_109184477

ថ្នាំធ្វើអោយស្បែកស្អាតរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត

shutterstock_726264247

ផលិតផល

 • សាប៊ូ AHA Skin Peel (135g / ផលិតផលជប៉ុន)
 • ឡូសិនស្បែក Besoften Skin Lotion (50ml / ផលិតផលជប៉ុន)
 • គ្រីម 4% Hydroquinone cream (MelloDerm 7g / ផលិតផលថៃ)
 • លេការពាកំដៅថ្ងៃរបស់ជប៉ុន
 • Luscious Lips (7ml) /មុខងារធ្វើអោយបបូរមាត់រីកស្អាត
 • Perspirex roll-on (20ml) /ការពារកុំអោយបែកញើសក្លៀក (N/A)
 • Lumigan 0.01% solution (3ml) / ឯកទេសបណ្តុះរោមភ្នែក
 • Heliocare Ultra-D cap /ថ្នាំលេបសម្រាប់ការពារពន្លឺថ្ងៃ (N/A)
 • ថ្នាំបំប៉នសុខភាពស្បែក

ក្រោមការពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់, ដោយគ្រូពេទ្យវះកាត់កែសម្ផស្ស ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ណូណូមូរ៉ា នឹងមកពិភាក្សាបន្ថែមទៀតអំពីជំរើសនៃការព្យាបាល និងពន្យល់លំអិតអំពីបញ្ហាស្បែក។ យើងនឹងផ្តល់ អោយនូវការព្យាបាលដែលមាន ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។

ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម?

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងអ្នកដើម្បីឆ្លើយសំណួរ

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH